Pungu maclareni

711

Latince Adı: Pungu maclareni

Coğrafik Kökeni: Batı Cameroon, Barombi-Mbo Gölü

Yaşam Alanı: Sığ Sarp Kayalık Alanlar

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Yüzme Seviyesi: Taban – Orta

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler, dişilerden daha büyük ve daha renkli olur.

Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar.

Sıcaklık: 28°C – 30°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 10 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 100 litre

Su Sertliği: Sert

pH: 6.0 – 7.0

Zorluk Seviyesi: 4

Genel Yorum: Genellikle gölün sahilinin sığ sularında küçük gruplar halinde bulunurlar (4 m. Derinlik). Genellikle (sivrisinek larvaları) sudaki omurgasızlarla ve alglerle beslenirler.

Paylaş