Pseudocrenilabrus nicholsi

850

Latince Adı: Pseudocrenilabrus nicholsi

Coğrafik Kökeni: Ankoro ve Upemba Gölleri, Doğu Kongo Merkez Havzası

Yaşam Alanı: Sığ orman akarsuları

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Yüzme Seviyesi: Taban – Orta

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilerden daha büyük ve renkli olurlar.

Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar.

Sıcaklık: 22°C – 25°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 8 cm., dişiler 5 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 90 litre

Su Sertliği: 9 – 19 °dH

pH: 6.0 – 8.0

Zorluk Seviyesi: 2

Genel Yorum: Erişkin erkekler metalik parlak renklere sahipken, dişiler grimsi kahverengi bir renge sahiptir. Doğu Afrika’ya özgü cüce bir cichliddir. Küçük olmasına rağmen oldukça saldırgandır, özellikle kendi türlerine karşı. Dişiler ve baskın olmayan erkekler için bol saklanma alanları oluşturulmalıdır. Doğada, böcek larvaları, solucanlar ve zooplanktonun bir çeşidi ile beslenirler. Akvaryumda ise, kaliteli cichlid pellets veya flake yemin yanında, New life Spectrum ve dondurulmuş mysis karidesi ile beslenebilir.

Paylaş