Pelvicachromis sp. Blue Fin

845

Latince Adı: Pelvicachromis sp. Blue Fin

Coğrafik Kökeni: Konkoure Nehir Sistemi, Gine

Yaşam Alanı: Ormanlık Su Yolları

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif

Yüzme Seviyesi: Taban – Orta

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler, dişilere göre daha iri olur. Erkeklerin üst yüzgecinin sonunda ve kuyruğunda benekler vardır ve üst yüzgecinin sonu sivri biter. Dişiler erkeklerden biraz daha renklidir.

Üreme: Kovuklara yumurta bırakırlar.

Sıcaklık: 23°C – 25°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 10 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 100 litre

Su Sertliği: Yumuşak

pH: 6.0 – 7.0

Zorluk Seviyesi: 3

Paylaş