Nimbochromis polystigma

816

Latince Adı: Nimbochromis polystigma

Coğrafik Kökeni: Malawi Gölü’nün doğu kısımları

Yaşam Alanı: Sığ,yosunlu alanlar.

Beslenme Biçimi:Etçil

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Yüzme Seviyesi: Dip-Orta

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilere göre büyük ve renklidir.

Üreme: Dişiler ortalama 30-45 yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar.Agresifliklerinden dolayı üremeleri kısmen zordur.

Sıcaklık: 23-26°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 25 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 400 lt.

Su Sertliği:10-22°d .

pH: 7.5-8.5

Genel Yorum: Doğada avlanmak için ortalama 50 bireyden meydana gelen sürüler oluştururlar.Bu şekilde avlanırken önlerine gelen herşeyi avlarlar,dağıtırlar.Tek başlarına da avlanabilirler.Avcıdır,kendinden küçük balıklarla asla bakılmamalıdır.Üreme bakımından aktif erkekler güzel renklere bürünürler.

Paylaş