Neolamprologus buescheri

899

Latince Adı: Neolamprologus buescheri

Coğrafik Kökeni: Zambiya, Chaitika, Gombe, Kamakonde, Congo, Moliro, Samazi, Tanzania

Yaşam Alanı: Derin kayalık alanlar

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı agresif

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha büyük olur.

Üreme: Kovukların içine yumurtlar. Dişi yumurtalara bakarken erkek bölgeyi saldırgan bir tutumla savunur.

Sıcaklık: 24°C – 28°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 8 cm., dişiler 6,5 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 80 litre

Su Sertliği: 9 – 19° dH

pH: 8.0 – 9.0

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum: Üretmek için 6 veya daha fazla küçük boyda alıp aralarından kendi eşlerini seçmesi daha iyi sonuç verir. Doğada küçük kabuklular, böcek larvaları ve planktonla beslenir. Akvaryum ortamında ise pellet ve pul yemin yanında mysis karidesi, krill ve salamura karidesi verilebilir. Akvaryum hafif aydınlatmalı olmalı ve bol saklanma yerleri bulunmalı. Doğada 15 ve 40 metre arasındaki bol kayalıklı yerlerde bulunurlar. Oksijence yoksul alanlarda bulunurlar. Bilinen 7 ayrı varyetesi vardır.

Paylaş