Nandopsis haitiensis

658

Latince Adı: Nandopsis haitiensis

Habitatı ve Anavatanı: Haiti ve Dominik Cumhuriyeti

Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul

Davranış Biçimi: Aşırı agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı agresif

Yüzme Seviyesi: Taban – Orta

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha büyük ve daha açık renkli olurlar. Dişiler de kafa yapsa da erkekler çok daha belirgin şekilde kafa yaparlar. Üreme döneminde dişiler renk değiştirerek siyaha yakın bir renk alırlar.

Üreme: Düz yumurta dökerler, tek eşlidirler.

Sıcaklık: 24°C – 27°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 40 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 275 litre (tek erkek için)

Su Sertliği: Yumuşak – Sert

pH: 7.0 – 8.2

Zorluk Seviyesi: 4

Genel Yorum: Yurtdışında da nadir bulunan oldukça gösterişli bir türdür. Doğal yaşam alanının anakaradan bağımsız bir ada olması nedeniyle diğer anakara çikliteriyle bağlantısı kesilmiş ve kendine özgü bir görünüme kavuşmuştur. Bu türün yavruları bilinmeyen bir nedenle bloata çok yatkındır. Bloatın nedeni kimine göre stres, kimine göre yüksek protein içerikli yemlemedir. Bloatı önlemek ve yavruları yaşatabilmek için türiçi agresifliği düşürecek şekilde ortam hazırlanmalı, protein oranı düşük yemler verilmeli, sık su değişimi yapılmalı ve sindirime yardımcı olmak için su sıcaklığı 30 °C civarına yükseltilmelidir. Bu türün dişileri, karakteristik olarak çok agresiftir. Haitiensis, en az 180 cm lik akvaryumlarda, diğer büyük ve dayanıklı Orta Amerika çiklitleriyle birlikte beslenebilir.

İlgili Makale:
Nandopsis Haitiensis

Paylaş