Huş tavuğu

2073

Tetrao mlokosiewiczi
Türkiye’de yaşayan tek paçalı tavuktur. Uçarken kanatları ıslıksı ses çıkarır. Erkeğin kendisi ötmez, dişinin sesiyse sülüne benzer. Yüksek yaylalardaki orman gülüyle kaplı yamaçlarda yaşar. Kafkaslara endemiktir. Türkiye’de Doğu Karadeniz dağlarında bulunur. Yaşam alanlarının ve özellikle üreme alanlarının insan aktiviteleri ile tahrip edilmesiyle sayıları azalmaktadır.

Paylaş