Favites

816

Latince Adı: Favites

Habitatı ve Anavatanı: Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Batı Pasifik, Japonya.

Beslenme Biçimi: Işık, fotoplankton, zooplankton, balıklar tortu ve artıklar.

Işık: Orta – Çok Yüksek
Akıntı: Az – Çok Fazla
Agresiflik: Agresif
Bakım Zorluğu: Çok Kolay

Paylaş