Clibanarius tricolor

777

Latince Adı: Clibanarius tricolor

Habitatı ve Anavatanı: Batı Atlantik.

Beslenme Biçimi: Hem etçil hem otçul. Çoğunlukla yosun ve dipte kalan artıkları yer. Yeterli kalıntı yoksa yosun ile beslenmelidir.

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl. Doğada toplu halde yaşarlar.

Üreme: Yumurtalar anne tarafından taşınır. Çıktıklarında çok küçük, planktoniklerdir. Yavruların akvaryum şartlarında büyütülmeleri pek mümkün değildir.

Işık: Normal

Tuzluluk: 1.023 – 1.025

Sıcaklık: 22 – 26 ºC

En Fazla Büyüdüğü Boy: 5 cm

Reef Uyumu: Uyumlu

pH: 8.1 – 8.3

Genel Yorum: Reef uyumlu birkaç yengeçten biridir. Kumu havalandırmaları, artıkları ve yosunları yemeleri ile akvaryuma katkı sağlarlar. Boş kabuklar yuvalarıdır. Akvaryumdaki salyangozları yuvalarını almak için öldürebilirler. Kabuk değişmesi gerektiğinde kabuğunundan kurtulur ve yeni kabuğunu geliştirene kadar saklanır.

Paylaş