Apistogramma hongsloi

863

Latince Adı: Apistogramma hongsloi

Coğrafik Kökeni: Amazon Nehri(Rio Vichada , Rio Guaviare , Rio Meta)

Yaşam Alanı: İnce dalların bulunduğu yavaş akan sular.

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif

Yüzme Seviyesi: Taban – Orta

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilere göre daha büyük , renki ve yapılıdır . Dişiler daha soluk renkli ve küçüktür

Üreme: Tek eşlidirler. Mağaralara , kovuklara yumurtlarlar. Uzun süre yavru bakımı gözlenir.

Sıcaklık: 23°C – 30°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 7-8 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 120 litre

Su Sertliği: 5 – 10 °dH

pH: 5.5 – 6.0

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum: Diğer apistogramma türleri gibi nitrata çok hassastır . Bulunduğu akvaryumda nitrit , amonyak ve nitrat en alt seviyelerde tutulmalı ve su yumuşak olmalıdır .
Akvaryum içinde bol saklanma alanı ve bol bitki bulunmalıdır . Filtrasyon peat ile zenginleştirilmiş olmalıdır. Canlıdoğuran, tetra gibi zararsız tropikal türlerle birlikte bakılabilir, ancak diğer çiklitler eklenirken çok seçici davranılmalıdır.

Paylaş